OECD Programme on Digital Taxation

OECD Programme on Digital Taxation The OECD has published the work programme on the next steps on taxation of the digital economy. The document sets out the organisation of the OECD work for the next while as well as modified proposals for profit allocation and nexus rules that take into account tax challenges of the…

Valors per comprendre els assumptes crítics de l’auditoria

Els auditors aviat podran proporcionar informació més útil en els seus informes d’auditoria comunicant-se “assumptes d’auditoria crítics”, a més de l’aprovació d’aprovació / fallida dels estats financers. Els assumptes d’auditoria crítica són la columna vertebral de l’estàndard d’auditoria PCAOB 3101, l’informe de l’auditor sobre una auditoria d’estats financers quan l’auditor expresa una opinió no qualificada.…