Valors per comprendre els assumptes crítics de l’auditoria

Els auditors aviat podran proporcionar informació més útil en els seus informes d’auditoria comunicant-se “assumptes d’auditoria crítics”, a més de l’aprovació d’aprovació / fallida dels estats financers. Els assumptes d’auditoria crítica són la columna vertebral de l’estàndard d’auditoria PCAOB 3101, l’informe de l’auditor sobre una auditoria d’estats financers quan l’auditor expresa una opinió no qualificada.…