En compliment d’allò que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que aquest lloc web i domini pertanyen a GPM Auditors Associats, CIF B17253840, amb domicili social a la Plaça de la Independència 11, entresol · 17001 Girona. Inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 23, foli 201, full Gi-423.


Protecció de dades personals

GPM Auditors Associats garanteix que compleix amb els nivells de seguretat requerits pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal aprovat pel Reial decret 994/1999, de 11 de juny.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, dirigint-nos un escrit a GPM Auditors Associats, SL amb domicili social a l’avinguda Jaume I, núm. 1, 5è 2a, 17001 Girona.


Propietat intel·lectual

La totalitat del contingut d’aquest lloc web està protegit pels drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, i la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expressa de GPM Auditors Associats, SL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a http://www.gpmauditors.com/ són propietat GPM Auditors Associats, SL i no es permet la reproducció i/o publicació total o parcial del lloc web, ni el tractament informàtic, ni la distribució, ni la comunicació pública, ni la modificació o transformació d’aquest lloc web sense el permís previ i per escrit de GPM Auditors Associats, SL.

Responsabilitats sobre els continguts

GPM Auditors Associats no està obligada a comprovar la veracitat, exactitud i actualitat de la informació subministrada a través de la seva pàgina web.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer-se de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. GPM Auditors Associats no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús de la informació, i per tant, expressament, eludeix tot tipus de responsabilitat per possibles danys o perjudicis de qualsevol mena que els seus usuaris poguessin sofrir per la utilització de dades incompletes, inexactes o no actualitzades.

Així mateix, els continguts del web no es poden considerar substitutius d’assessorament legal ni de cap altre tipus d’assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni de cap altre tipus amb els professionals que formen.